Parhaat kalat |Ari Lounaala


 

Vaappujen valmistus on tarkkaa ja aikaa vievää puuhaa. Muutamia vuosia sitten mi­nä innostuin asiasta.

Alli-vaapuissani on kaksikymmentä erilaista värivaihtoeh­toa. Niillä on koekalastettu Muonionj­oella hyvin tuloksin; useita harjuksia on tullut ja muutama lohi sekä monta isoa tärppiä. Alli-vaappu on 70 mm pit­kä, lohen soutuun sekä jokikalas­tukseen tarkoitettu vaappu.

Alli-vaapun koekalastukset ja -uitot ovat onnis­tuneet hyvin Muonion­joella myös kesällä 2002: Koekalas­tuksessa tuli yksi 6.1 kiloinen ja kaksi noin puolentoista kilon lohta, jot­ka kui­tenkin päästettiin takaisin kasvamaan. Seuraavana päi­vänä tuli kaksi isoa tärppiä, joka sekin ker­too kalojen kiinnostuk­sesta vaappujani koh­taan.

Allu-vaappu sopii kaikkeen kalas­tukseen. Allu- vaappu 94 mm on vuoden 2000 syksyllä suunni­teltu ja keväällä 2001 hy­vin tuloksin Kusta­vissa koekalastettu vaappu; ensim­mäinen kalastusr­eissu hyville tai­menvesille, etsimään sopi­van läm­minvetistä lahdenpoukamaa. Ja sieltä­hän ne kalat tulivat; viisi tai­menta ja yksi hauki. Myös hauki vierailee hanakasti vaa­puissa kalas­tettaessa sisäsaaristossa.

Uusi Allu-vaappu 110 on koeuitettu ja -kalastett­u 27.4. ja 4.5.2002. Koekalastusretkeni suuntautuivat Kustavin saa­riston antoisille vesil­le hyvin tuloksin; 27.4. tuli yksi hauki, noin 2.5 kiloa. 4.5. tuli yksi taimen. Yksi pääsi karkuun, kä­vi vain mais­tamassa uutuutta. 11.5. lähdin mat­kaan aa­mulla noin klo 05.00. Me­rellä oli rauhallista, hyvä ilma ja au­rinko juuri nou­semassa. Niinpä siis vain vaappuja laske­maan ve­teen. Parisen tuntia uisteltuani oikean puoleisis­ta pikku plaanareista toi­nen laukesi, siellä oli noin 1,5 kiloi­nen taimen ja mikä sillä olikaan suupielessä; Allu94 satakympin pik­ku veli.Copyright-aineistoa ei ole lupa muunnella, julkaista, lähettää edelleen, luoda johdannaisaineistoteoksiksi, tai yleensä millään tavalla käyttää hyödyksi. You may not modify, publish, transmit, create derivative works or in any way exploit any of the copyrighted material.

Copyright © 2003 Ari Lounaala: Alli- ja Allu-vaappu

Takaisin alkusivulle

Netti-Klaara