Esityksiä1) Rippileireillä tupakointi kielletty: Tätä koskevan aloitteen tein Turun Katariinan seura­kunnan seu­rakuntaneuvostolle 22.8.1999, josta se eteni kasvatusasiainkeskukseen ja edelleen kirkkoneuvostoon ja -valtuustoon. Yhtymän kaikilla rippileireillä tupakointi on nykyisin kiellet­ty.

Esitys 29.8.2000 Turun Katariinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle:

2) Keväällä 2000 seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston kokouksessa yhtymän talousjohtaja vastasi kysy­mykseeni seurakunnan nuorisotyön määrärahoista, että rahaa erityisiin nuorisopro­jekteihin olisi, mut­ta kukaan ei vain ole tehnyt anomuksia. Ehdotan siis, että Katariinan seu­rakunnan seurakuntaneuvosto anoo seurakuntayh­tymältä varoja erityisnuorisotyöhön. Määrärahan erottamisesta tähän tarkoitukseen nuorisotyön koko­naisbudjetista oli pu­hetta jo toukokuun laivakokouksessa, mutta jos saamme erityis­nuorisotyölle " omaa" rahaa, ei muu nuorisotyö ainakaan tule kärsimään erottelusta.

Esityksen johdosta: Varoja erityisnuorisotyölle saatiin. Ja vastaavalla diakoniatyön­tekijällä oli valmis suunnitelma nuorten auttamiseksi. Kuitenkaan hän ei päässyt sitä kovinkaan pitkälle toteuttamaan; va­rat säästyivät seuraavalle vuodelle. Mutta, kuin­ka ollakaan; seuraavana vuonna ne tarvittiinkin toisaal­le. Seurakunnan nuorisopas­tori alkoi puuhata opiskelijakeskusta ja “nuorten yhteistä seurakuntaa” ne­tin väli­tyksellä. Erityisnuorten hanketta ideoinut diakoniatyöntekijä hakeutui muualle töihin.

Kysymys kuuluukin: Missä ja miksi hanke meni pieleen, vaikka rahaakin löytyi?Takaisin lähtösivulle

Sivuluetteloon

Tunnetaaks me