Kivoja kirjoja lapsille - Kysy kirjastostaSatukimara,
runoja ja lauluja lapsille ISBN 952- 99610-0-6. Kirja koostuu uu­sista suomalaisista, tyyliltään klassi­sista, luonto- ja eläin­aiheisista lo­ruista, lauluista ja saturunoista. Meno niissä on reipashenkistä ja mu­kaansa tempaavaa. Kissat ja ro­tat kiitävät samoissa maisemissa kei­jun, peikkojen ja men­ninkäisten kanssa. Ketun ove­luus joutuu  koetukselle sanasodassa kukkopojan kanssa. Muuta­mat runoista so­pivat leikittä­viksi. Kahteen runoon on kirjassa nuotit. Kirja on tarkoitettu luetta­vaksi leikki-ikäisille lapsille, se sopii myös käy­tettäväksi päiväkodeissa ja satutunneilla. Kirjan on kuvittanut Satu Seppi.
Kysy kirjaa kirjastoista.

Klikkaa kuvaa

Kirja koostuu kolmesta yhteen liittyvästä sadusta, joissa pienen tytön mielikuvi­tuksessa synty­nyt rupikonna loikkii seikkailusta toiseen, aina sin­ne, missä hänen apuaan tarvi­taan. Tapah­tumien kulku lähtee liik­keelle lastenhuo­neesta, edeten ruhtinaan palatsin puiston kautta sy­välle korpi­metsän uumeniin, seuraa­maan hämärille teille eksy­neen miehen kamppailua oikean ja väärän välillä. Ystävyys ja ymmär­rys lä­himmäisiä kohtaan ovat kirjassa punaisena lankan­a. Kirjan ul­koasua en itse ole suunnitellut. Kannen ja muun kuvituk­sen kirjaan on tehnyt He­lena Uusikartan­o, ja layoutin Ari Kokkonen. Osalla kirjan tuottoa tuin Lyhdyn vapaa­ehtoista nuoriso­työtä.
Kirjan painos on loppuun myyty, mutta sitä voi tiedustella kirjastoista eri puolilta Suomea.


Ikiomat iltasadut, tarinoita lapsille on kaksiosainen kasetti­setti. Kuunneltavaa yh­teensä noin puolitoista tuntia. Tarinat ovat lem­peitä ku­vauksia sekä maalla että kaupungissa asu­vien suomalais­ten las­ten arjesta. Ensimmäinen osa pitää sisällään tarinakoosteen Ristosta ja myyttisestä Vihtahoususta. Saakohan Risto selville, kuka tai mikä tuo merkillinen olento oikein on? Se jää kuultavaksi. Setin toisen osan tarinoissa pienet tytöt ja pojat liikkuvat ja leikkivät sadunhohtoisissa mutta tutuissa arkisissa ympyröissään. Tämä vuonna 1996 julkaise­mani äänikirja lapsille on en­simmäinen itse kustantamani julkaisu. Virikkeen tarinoiden tallentamiseen äänikirjana olin saanut vä­hää aiemmin, kun turkulai­nen pai­kallisradio Auran Aallot oli julkaissut minun lap­sille kirjoittamiani tarinoi­ta viidentoista jakson ver­ran. Ääni­kirja löytyy monista kirjastoista eri puolilta Suomea. Muutamia kap­paleita sitä on vielä minultakin saatavilla. Hinta 5 euroa kappale. Toimituskulut eivät sisälly hintaan.

Takaisin Tenavamessiin