Kultaportaat, romaani, ISBN 951-97412-8-3
Lukijalta saatua palautetta:"Kirjan teksti oli sopivan ’väljää ja ilmavaa’, joten puuduttavaa tunnett­a ei missään vaiheessa tule. Melko lyhyet ja samalla lukuisat luvut piristävät mukavasti, ne muodostavat ikään kuin pieniä omia kokonai­suuksiaan, jotka kuitenkin nivoutuvat hyvin kokonais­uuteen. Murteen käyttö tuo mukavan lisänsä tarinaan, se toimii tehokeinona. Tapahtu­mia ei Kultaportaista puutu, lisäksi siinä eletään hyvin realistisessa maailmassa. Sattumalle tai kohta­lolle - miten vaan - löytyy oma sijansa. Sellaistahan elämä on todellisuudessa­kin, eh­kemme aina vain huomaa sitä, miten usein kohtalolla on­kaan sormensa pelissä." Kirja on sidottu ja kovakantinen. Hinta 15 euroa kappale. Yhteystieto löytyy sivun alalaidasta.

Lämmössä väreilee totuuden jano ISBN 978-952-99610-1-6

Kirja on episodiromaani, tapahtumia riittää ja kerrontaa ryydittää huumori sekä paikoin väläh­tävä eroottisuus. Kultaportaista tutun Marjon tarina jatkuu. Nyt hän on menossa naimi­siin Pette­rin kanssa, mutta aluksi tarvitaan vähän taloudellista yhteispeliä. Onneksi talon paikka löytyy. Ky­symyksessä on kuitenkin tavallaan hämärä kaupanteko, sillä puolivalmiin talon myyjä joutuu luo­pumaan talosta pilk­kahintaan vaimon sairastumisen vuoksi. Hän il­mestyykin sitten myöhemmin kuvioihin, aiheuttaen pään­vaivaa Marjolle ja Petterille. Myös Marjon vanhempien elämässä on jo­takin, jota hän ei ole tiennyt. On olemassa ottolapsi, josta Marjolla ei ole ollut harmaata aavistustakaan", kuvailee lappeenrantalai­nen kirja-arvosteli­ja Jouko Varonen tätä teosta ja tiivistää:"Kirjai­lijan ääni on teoksessa lämmin ja elä­män arvojen oppimista ko­rostava. Toki puututaan vaikeisiin­kin asioihin, mutta elämässä on tärkeintä luot­tamus ja lä­heisyys toisen ihmisen, sydämen valitun kanssa." Kirjan on nidottu ja pehmeäkantinen. Hinta 8 euroa kappale.

Satukimara, runoja ja lauluja lapsille ISBN 952-99610-0-6.
Satukimaraa Jouko Varonen arvioi seuraavasti
:Hilkka Pullin runoissa lähestytään joulun taikaa ja eläimillekin iloista aikaa. Hän runoilee kissojen joulukulkueesta hersyviä säkeitä: " Nyt sillä on huilu huulillaan./ Ja tuota huilua puhaltaen/ se kokoaa kumppanit kulmien takaa./ Eikä kulu aikaa­kaan, / kun jo kissojen joulua juhlitaan."
"Pullin saturunoissa on hauskaa lapsenmieltä ja riimitys on sopivaa vaikka lauluntekijälle. Kirjaa lukiessa joskus tuli mieleeni Pikku Marjan eläinkirja, vaikka Pullin runot ovat kyllä aivan omintakeisia."
"Katri Keijukainen asustelee hiirenkorvien lomassa koivun oksalla, liitelee joskus ilmassa hyräillen keijujen keväästä... Tuuli tuuppaa kulkijaa, osuu ikkunaan, nauruna raikuu, ja Fileo-kissa pääsee ka­lastajan kaveriksi järjestämään makupaloja myös lokkiystävälleen. Kissojen puistokonsertissa soivat sellot ja huilut, ja lumi pukee luonnon jouluasuun, jne..."
Kirja on sidottu ja kovakantinen. Sen on kuvittanut Satu Seppi. Painos on loppuun myyty. Kysy kirjaa kirjastoista.


Rupikonna Rusina 951-97412-3-2
Kirja koostuu kolmesta yhteen liittyvästä sadusta, joissa pienen tytön mielikuvi­tuksessa synty­nyt rupikonna loikkii seikkailusta toiseen, aina sin­ne, missä hänen apuaan tarvi­taan. Tapah­tumien kul­ku lähtee liik­keelle lastenhuo­neesta, edeten ruhtinaan palatsin puiston kautta sy­välle korpimets­än uumeniin, seuraa­maan hämärille teille eksy­neen miehen kamppailua oikean ja vää­rän välillä. Ystä­vyys ja ymmär­rys lä­himmäisiä kohtaan ovat kirjassa punaisena lankan­a. Kirjan kuvitus: He­lena Uusikarta­no, ja layout: Ari Kokkonen. Osalla kirjan tuottoa on tuettu Turun diakonian vapaaehtoiskeskus Lyhdyn nuorisotyötä.
Kirjan painos on loppuun myyty. Kirja löytyy useista Suomen kirjastoista.

Kosketus ISBN 951-97412-2-4 on kaksisataa kolmekymmentäsivui­nen (kä­sin sidottu) runoanto­logia, joka koostuu kahdes­ta osasta. En­simmäinen osa pitää sisällään mieteruno­ja, rak­kausrunoja ja -lau­luja, sekä muutamia jouluru­noja. Runoista kymmenen on sävelletty. Esa Pethmanin säveltämiä ovat: Sydä­meni soittaa huilullaan (sävellettynä "Tulet mereltä tunnen sen"), Anelulaulu, Kevät, Sei­men suulla, ja Salli käydä lähteellesi. Nämä kaikki ovat kuo­roteoksia. Laulu- ja soi­tinyhtye Uudet Tuulet on niitä kon­serteissaan esittä­nyt. Kaj Chydeniuksen säveltämiä ovat: Mistä tie­dän, Kevättuuli, ja Miksi sä pelkäät. Satu Seppi on sä­veltänyt runon Tuhannet kellot. Teos on kantaesitetty Katariinan kirkossa. Toinen osa on ai­heeltaan ja tyyliltään kaleval­ainen. Muun muassa voimakastunnelmainen: Tuli juskil­la tun­tojen löytyy tästä osasta.
Hinta 15 euroa kap­pale.


Karjalais-ka­levalaisia runoja, CD- levy ISBN 951-97412-7-5, C- ka­setti, ISBN 951-97412-6­-7. Kes­to molem­missa noin 36 minuut­tia. Äänikirjassa kuljetaan mielikuvamatkalla entisa­jan karja­laisissa maise­missa. Alussa on lapsennuku­tuslaulu: Nuku lapsi, jonka (oma ) sävel on yksitoikkoi­nen, unetta­va. Sa­nat soljuvat pehmeinä, lap­sen rauhallista unta vaalivina.
Mukana on myös runoelma: Tuli juskilla tun­tojen, joka so­pii suurenkin lausuntaryhmän esittämänä näyttämölle, sävellettynä vaikka karjalais-ooppe­raksi. Kaiho-­runossa piipahdetaan Jaakkiman Reuskulaan. Menetettyä kotiseutua kai­hoilen myös runoissa: Ihana karjalanmaa ja Lainei­den tanssi.
Tekstinä nämä sa­mat runot löytyvät runoantologias­ta: Kosketus. Äänikirjaa voi tiedustella kirja­kaupoista ja kirjastoist­a sekä suoraan tekijältä. Yhteystieto löytyy sivun alalaidasta.

Ikiomat iltasadut, tarinoita lapsille, neljäosainen kahden kasetin setti. Kasetti I-II ISBN 951-97412-0-8 Risto kuulee vihtahoususta, ja vielä Fileokin. Kasetti ISBN 951-97412-1-6 yksittäisiä tarinoita, muun muassa: Mistä tuntisi J:n, Perunasaurukset ja Kissojen joulukulkue. Kaikki tarinat ovat lempeitä kertomuksia suomamalaisten lasten arjesta. Äänikirjain tarinoista 15 on julkaistu keväällä 1993 turkulaisen paikallisradio Auran Aaltojen lasten-aamuissa. Äänikirjat löytyvät monista kirjastoista eri puolilta Suomea. Niitä voi myös tilata suoraan Hilkka Pulli Kustannuksesta sähköpostilla sivun lopussa olevasta ositteesta, niin kauan kuin painosta riittää. Hinta= 10 euroa/kpl + lähetyskulut,

Arjen kristalleja ISBN 978-952-99610-3-0, 240 sivua. Antologia on koottu yhdeksän varsinaissu­omalaisen kirjoittajan teksteistä. Teos sisältää niim pal mer­killissi tapahtumi” elämän kaikilta osa-alueilta. Kertomuksissa ja novelleista kukkii keveä huumori. Osa teksteistä on kirjoitettu ai­dolla 1800-luvun Turun murteella. Mennyt maailma herää niissä elämään kuin tätä päivää. Murretekstien ohella kirjasta löytyy myös useita muita herkullisia novelleja. Turku-alukselle (enti­nen Suomen merivoimien alus) sijoittuvan novellin pohjana on vanhan merikarhun kertoma tarina Turun saaristoon tehdystä kalareissusta, jolla pilke silmäkulmassa punnitaan "tasavallan kalan­saalista". Runoteks­teissä tunteet ja elämykset hulmuavat va­paasti lap­suusvuosista elämän iltaan asti. Teoksella on haluttu kunnioittaa Turun kulttuuripääkaupunki 2011- vuotta. Kirjaa voi tiedustella kirjastoista.

Runot: Hilkka Pulli, Riitta Anttila, Airi Hentula, Aino Koivunen, Ulla Lipsanen, Pirjo Laiho, ja Hilk­ka Tolmunen. Novellit ja kertomukset: Hilkka Pulli, Aimo Lounaja, Pentti Salminen ja Hilk­ka Tol­munen. Grafiikka: Sini Sario

Kuvastin- heijastuksia elämänvirrasta. ISBN 978-952-99610-2-3, marraskuussa 2007. Elämänviis­autta, runoiksi kiteytyneitä ajatuksia, iloja ja suruja huumorin ja itseironiankin sävyttämänä tarjoa­vat tämän kirjan tekijät mielenkiintoisessa muodossa. Kirja sisält­ää yhdeksän varsinaissuomalaisen kirjoit­tajan runotekstejä. Omaa peilikuvaa us­kalletaan katsoa suoraa silmiin, vaikka se onkin vuosien varrella muuttanut muotoaan. Tekijöinä muun muassa: Hilkka Pulli, Riitta Anttila, Airi Hentula, Pentti Salminen ja Hilkka Tolmunen.

”Tuuli vielä vaiti on, kuin unta tahtois jatkaa, vaan veden viri levo­ton jo tah­tois jatkaa matkaa”, kuvaillaan yhdessä tämän teoksen runossa syksyistä aamuhet­keä meren ran­nalla. Tämä lainaus sopii peilaamaan koko kirjan sisältöä, ihmisen elämää ja elämännälkää.

Kirjassa on mustavalko­kuvitus: Satu Seppi. Kysy kirjastosta.


Samassa veneessä, ISBN 951-97412-9-1, runoantologia on kooste Tu­run tuo­miokirkossa mar­raskuussa 2004 esillä ol­leista Lyhdyn Luovan kir­joittajapiirin ru­noista ja niihin liittyvästä grafiikast­a. Ru­not: Hilkka Pulli, Riitta Anttila, Pirjo Junnila-Koskinen, Airi Rantala, Eero Souk­ka, Pasi Hakanen, Rauni Kostiai­nen, Helena Ky­länpää, Satu Seppi, Riitta Tolonen. Kirjan on kuvittan­ut Satu Seppi.

Kirjan takakannen teksti:"Puun varjoon teen majan sielun asua ja olla." Näin  sanotaan  tässä  teok­sessa, jossa kymmenen kirjoittajaa kertoo runon kie­lellä kukin  omasta  sielun majastaan,  eli  sanoiksi puettuja tuntoja itses­tään ja lähimmäisestä Jumalan maailmassa.  Jokaisen tekijä runoihin liittyy myös mielenkiintoinen värigrafii­kan kuva. Nämä kuvat ovat  ryhmän kahden  jäsenen tekemiä, ja puhuvat tekstien kanssa, mut­ta myös itsenäisinä  kuvallisina  runoina aiheil­laan, väreillään ja tunnelmal­laan.  Runot ovat kristillisen toiminta-, tuki- ja opintoryh­män Lyhdyn Luo­van  kirjoittajapiirin jäsenten tuotantoa. Piirin tavoitteena on mm. löytää jäse­nilleen  monimuotoi­sia  mahdollisuuksia oman äänensä saattamiseen kuuluvil­le. Niinpä nämä  runot  kuvineen tulivat ensin julki Tu­run Tuomiokirkon Py­hän  Ristin  kappelissa marraskuussa  2004  olleessa näyttelyssä. Runovii­kko Varsinais-Suo­messa-projektiin liittynyt näyttely herätti niin runsaasti kiin­nostusta, että se sai jatkoai­kaa.  Niitä varten, jotka kävi­vät kappelissa ja näkivät  runot  kuvineen, kuin myös niille, jotka eivät  päässeet paikalle, on näyttelyn  anti  tarjol­la tässä kirja­sessa.  Lähde siis mukaan katsomaan, miten nä­kyvä  ja näkymätön todelli­suus  heijastuvat  sielun ma­jassa runon muodossa!  Näyttelyssä käyneenä  Jouko Räty, kirjailija, keskusrekisterin johtaja


UUTUUS 2017 Matkalla varjosta valoon, ISBN 978-952-99610-4-7. Takakannen teksti: Tätä teosta voisi verrata taloon, jonka ikkunoista avautuvat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin, jopa yli aika- ja paikkarajojenkin. Herkkäsävyisissä runoissaan tekstien kahdeksan kirjoittajaa tempaavat lukijan mukaansa kiehtoville poluille elämyksiin joita riittää, kun matkoja tehdään ja tunteita punnitaan, liikutaan maalla ja merellä, jalkapatikassa ja rautateillä, inhotaan ja rakastetaan. Pujahdetaan syvällekin mielikuvien maailmaan, jopa lähes olemattomuuden olemukseen, ja sitten taas takaisin arkeen, pohtimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, ihmisen sielunelämää, uskoa ja rakkautta, turvaa ja suojelua. Suojelua ovat suomalaiset erityisesti tarvinneen ja saaneet myös vaikeina sotavuosina. Kirjan Suomi 100 suomeksi nimisessä proosaosiossa kerrotaan aidoista, järisyttävistäkin sota-ajan tapahtumista ja niihin liittyvistä tuntemuksista, myös niistä, joita tuo ajanjakso on omaan tai läheisten elämänpiiriin heijastellut. Kokonaisuutena Matkalla varjosta valoon on palanen aitoa Suomen ja suomalaisuuden historiaa, ja sellaisena oiva kunnianosoitus sekä 100-vuotiaalle Suomelle että jokaiselle sen itsenäiselle kansalaiselle. Tekstit:Silja Aaltonen, Riitta Anttila, Ulla Kuikka-Kangas, Ritva Louhe, Ulla Nurkkala, Hilkka Pulli, Pentti Salminen, Heli Vinkka-Puhakka. Piirrokset: Anneli Maanpää. Hinta 15 €/kpl, niin kauan kuin painosta riittää. Kirja saattaa löytyä myös kirjastosta.


Klaara-koko perheen lehti ISSN 1457-2583 on uskonnollisesti ja poliitisesti sitoutumaton aikakauslehti, joka on ilmestynyt Turussa vuodesta 1998 alkaen. Sen synty­historia on mo­nivaiheinen, mutta koko ajan se on levinnyt lukijoille ilmaisjakeluna lähinnä kirjastojen kautta. Sitä on myös postitettu muutamille paikkakunnille eri puolille Suomea. Lukijakunnan keskuudessa lehti on löytänyt sijansa kaiken ikäisten ihmisten keskuudessa. Vuoden 2018 huhtikuussa ilmestynyt Klaara-koko perheen lehti on Nro 29. Perustin lehden vuonna 1998 Turussa vapaaehtoistoiminnank­eskus Lyh­dyssä syn­tyneen toiminnallisen tuki- ja opintopiirin, Lyhdyn luovan kirjoittajapiirin, kirjall­isten tuotosten julkaisu­kanavaksi nimellä Lyhty-lehti. Ensimmäisen numeron toimitustie­doissa kerrotaan muun muassa, että ”Lehden tuo­toilla katetaan toimi­tuksen kuluja, se­kä tuetaan Lyhdyn toimintaa”. Hyvistä aikeista huolimatta pian kuitenkin huo­mattiin, että tuloja lehdellä ei voitukaan hankkia, koska se katsottiin seurakuntayhty­män yleis­hyödylliseksi jul­kaisuksi, ja niin koko lehden tulevaisuus joutui vaaka­laudalle. Niinpä päädyttiin siihen, että vuodesta 2000 Hilkka Pulli Kustannus otti lehden vastuulleen. Samassa yh­teydessä sen nimi vaihtui Klaara-koko perheen lehdeksi.
Käsikirjoituksia:
- Prinsessa Kastehelmi, musiikkinäytelmä. Esitetty Varissuon kirjaston 10v-juhlassa.
- Tiina-tontun joululahja, es. v. 1994
- Ihan oikea joulupukki es. v. 1995
- Perhonen es. v. 1996
- Tonttujen joulukiireet es. v. 1996
- TURKU - helmi Suomen historiassa, Turkua esittelevä lyhytelokuva. ( Ei vielä filmattu )
- Tuli juskilla tuntojen- kalevalaisooppera ( Ei vielä sävelletty )Muuta:

Yksittäisiä runoja, pakinoita, kolumneja, henkilökuvia ja muita juttuja vuodesta 1987 eri puolilla Suomea ilmestyvissä lehdissä, yhteensä useita satoja.

Muun muassa:

- Lapuan Sanomissa v. 1990 - 1996 Terveisiä Turusta pakinoita yhteensä 57.

- Paikallislehti Kulmakunta v. 1990 - 1998 yhteensä 102 "Hissutusta" pakinaa.

- Turun Sanomat alkaen v. 1999 useita kymmeniä Kirjoittajavieras-kolumneja.

- Nuori Karjala v. 1998-2000 pakinasarja: Karjalaisessa keittiössä (30 pakinaa).

- Nuori Karjala 1996-1997 20-osainen sukutarina: Sukujuuret Sontionmäellä.

- Yksittäisiä runoja julkaistu vuodesta 1983 alkaen runsaasti sekä lehdissä, että alueellisissa radiolähetyksissä, myös Turun ja Helsingin kaapelitelevisiokanavilla.

- Turku TV:n ruutukehällä v. 1984-2010 jouluruno joka joulu.

- Runoista 12 on sävelletty, osa niistä; kuoroteoksia. - Esa Pehman: Tulet mereltä tunnen sen v.1995 ( runona nimi Sydämeni soittaa huilullaan) Seimen suulla v. 1995, Kevät v. 1997, Tulen tanssi v.1998 (runona nimi Anelulaulu), Kuin soisi tuulessa tuhannet kellot v. 1997, - Kaj Chydenius: Miksi sä pelkäät v. 1997, Mistä tiedtiedän v. 1997, Kevättuuli v. 1997, Hilkka Pulli: Nuku lapsi v. 1997, Onnenkyyhky v. 1997, Sadelaulu v. 2005, Riti rati rinnatusten v. 2005. Nuotit saa tilaamalla ne joko säveltäjältä tai minulta.

- Radio Auran Aallot v. 1993 satutarina-sarja (15 osaa).

- Radio YLE 1:ssä 30.12.2008 mieterunoja päivän mietelauseena.

-- 2012 Sota ei kykyjä kysele s. 12 ja Kaiho s. 5 - Sortavalan Pulli-suku ry:n perinnekirjassa 6, ISBN 978-952-99581-6-0.

- 2015 Lapsuusmuistoin kennähillä s.5 - Sortavalan Pulli-suku ry:n perinnekirjassa 8, ISBN 978-952-99581-8-4,

- 2016 Neljä historiallista kertomusta KOTONA REUSKULASSA-teoksessa ISBN 978-952-93-7750-3. 1) Pullin perheen vaiherikkaat vuodet s.28-31, 2) Matti ja Eedit Paavilainen s.36-38, 3) Kertun muistot Reuskulasta s.46-48, ja s.341, 4) Vastuu ja vaara siivittivät lottienkin askeleita s 320-321.

- 2017 Sortavalan Pulli-suku ry:n perinnekirjassa 9, ISBN 978-952-99581-9-1, Kaksi runoa kissasta ja hiir

-istä: Viiksiniekka viirusilmä ja Kuka sotki lankakerää s. 9, Kaiho s.23, Suurperheen vaellusvuodet s.24-35.

- 2019 Sortavalan Pulli-suku ry:n perinnekirjassa 10 "Toisin ennen, toisin eilen, toisinpa tätä nykyä", ISBN 978-952-69283-0-2, alkuosa satutarinasta "Leppäkertun satumaa" s.11.Näyttelyt:

1997 Kirjaimia ja kuvia elämästä, runo- ja grafiikkanäyttely: Varissuon kirjasto

2001 Kosketuksia, piirustusnäyttely: Varissuon Kimppakeskus

2004 Samassa veneessä, runo- ja grafiikkanäyttelyn oma osuus: Soiko maa, heliseekö meri: Turun tuomiokirkkoHaastattelut:

Yle Turun radio: maaliskuussa 1996, kesällä 2003, marraskuussa 2005

Turun Sanomat: lokakuussa 1999, marraskuussa 2005

Lapuan Sanomat: heinäkuussa 2003

Kaarina-lehti: lokakuussa 1996, joulukuussa 2005

Turkulainen: 1999

Kulmakunta: huhtikuussa 1996, huhtikuussa 1997, toukokuussa 1998, kesäkuussa 2001.

Jaakkiman Sanomat Nro 1 huhtikuussa 2013
Copyright © Hilkka Pulli Kustannus

Etusivulle | Netti-Klaara

hilkka.pulli(at)pp.inet.fi